Уул уурхай

2014 оноос хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авснаар тухайн салбарт хөлж тавьсан. 2016 онд машин, техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн шинэчлэл хийсний үндсэн дээр одоог хүртэл уулын ажил, олборлолтын үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байна. Өнөөдөр 1 зөвлөх геологич, 2 геологич, инженер техникийн 15 гаруй ажилтан мэргэжилтнүүдээр багаа бүрдүүлэн дэвшилтэд технологи, стандарт шаардлагуудыг үйл ажилгаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Бид байгаль орчинд ээлтэй, хөдөлмөрийн аюулгүй байдыг дээдлэн, нийгмийн хариуцлагыг сахиж сум орон нутаг болон төр захиргааны байгууллагуудтай нягт уялдаатай ажилладаг.