Эрхэм зорилго

Хариуцлагыг дээдэлсэн түншлэл, чанарыг эрхэмлэсэн бизнесийг бүтээнэ.

Үнэт зүйлс

Итгэлт түнш
Харилцагч талуудтайгаа нягт түншлэн ажиллаж үүрэг амлалтаа биелүүлэх

Тогтвортой хөгжил
Байгаль орчинд ээлтэй байхыг эрхэмлэн, нийгэмд зөв хандлагыг төрүүлдэг

Бүтээлч баг
Мэргэжилийн өндөр ур чадвартай залуус шинийг санаачилж шийдлийг гаргадаг

Чанартай гүйцэтгэл
Түргэн шуурхай, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг стандарын дагуу гүйцэтгэдэг