Барилга угсралт

 2012 оноос эхлэн барилгын тусгай зөвшөөрлийн БА-3.1 БА-6.1 БА-6.2 БА-6.3 БА-6.4 БА-8.1 БА-3.3 БА-3.4 БА-3.5 зэрэг ажил үйлчилгээний төрлөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Бид нийт 1 зөвлөх, 3 мэргэшсэн инженер, 13 инженер техникийн ажилчид болон туслан гүйцэтгэгч, гэрээт байгууллагын 50 гаруй ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр улсынхаа өнцөг булан бүрд төсөл хөтөлбөр дээр амжилттай ажиллан, захиалагч байгууллагуудынхаа итгэлийг хүлээгээд байна.